Vorbitor

Pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea

Pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea

Profesor

Născut în comuna Răcoasa, jud. Vrancea la 21 iunie 1961.

Educaţie şi formare:

- 1978 – 1983: Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”din Buzău

- 1984 – 1988: Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti; licenţiat în teologie în sesiunea din iunie 1988; tema tezei de licenţă „Persoană şi comuniune” susţinută la disciplina „Teologie Dogmatică”; calificativul „Excepţional”

- 1988 – 1992: Cursuri de doctorat; admis la cursurile de  doctorat la Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti, secţia Sistematică, specialitatea „Teologie Dogmatică” în urma examenului de admitere susţinut între 10-13 octombrie 1988

- 1994 – 2000: Doctorat în Teologie Dogmatică, Thessalonic, Grecia, calificativul „Excepţional” (6 iunie 2000); bursier al Bisericii Greciei (1994-1996); bursier al Universităţii „Aristotelio” din Tesalonic (bursă de merit) în perioada  1997-2000”

Activitate didactică:

1988 – 2001: Profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Chesarie Episcopul”, Buzău (predarea următoarelor discipline: Studiul biblic al Noului Testament, Teologia Dogmatică, Istoria filozofiei, Pedagogie - cu noţiuni de istoria pedagogiei, Patrologie)

2001 – prezent: lector şi apoi conferenţiar universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București la disciplina Spiritualitate Ortodoxă. Ascetică şi Mistică.

Lucrări:

- Η θεολογία του π. Δημητρίου Στανιλοαε και η σχέση της με τη σύγχρονη ανατολική και δυτική θεολογία (Teologia Părintelui Dumitru Stăniloae şi legătura ei cu teologia contemporană răsăriteană şi apuseană), Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2006;

- Anamneza între Cronos și Kairos. Perspective creștine, Editura Eikon, București, 2015;

- Metanoia. Temeiuri patristice și provocări contemporane, Editura Eikon, București, 2015.

Autor de studii şi articole de teologie publicate în reviste de specialitate.

Organizator de simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale în domeniul teologiei şi al culturii.

Preot slujitor la biserica „Precupeţii Noi” din Bucureşti.

Articole