Despre Colocviul Întâlnirea cu Duhovnicul

Colocviul „Întâlnirea cu Duhovnicul” este un eveniment duhovnicesc şi academic organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru I. Cuza din Iași. Acestă manifestare doreşte să pună în lumină personalitatea marilor părinți duhovnicești, aparținând tezaurului spiritual ortodox. Până în prezent au fost evocate chipurile duhovniceşti ale părinţilor: Paisie Olaru şi Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria, Sf. Paisie Aghioritul, Dionisie Ignat de la Chilia Colciu – Sfânta Mănăstire Vatoped și Sofronie Saharov de la Essex.                                                

Evenimentul doreşte să aducă împreună ierarhi, părinți stareți, maici starețe, profesori universitari, teologi, monahi şi credincioşi mireni ucenici ai părintelui omagiat, pentru a da o mărturie vie şi personală cu privire la lucrarea și mesajul duhovnicesc al acestuia. Sesiunile colocviului se desfășoară de obicei pe parcursul a trei zile în luna noiembrie a fiecărui an, la Centru Eparhial din Iași și la Mănăstirea Neamț.