Vorbitor

Costion Nicolescu

Costion Nicolescu

Cercetător ştiinţific

Doctorat în teologie (la Institutul de Teologie Ortodoxă Saint-Serge din Paris - 2006).

Inginer proiectant (1969 – 1991)

Cercetător ştiinţific în etnologie şi antropologie la Muzeul Țăranului Român (1991 – 2011).

Căsătorit, doi copii, șase nepoți.

Adresa: Bucureşti.

Cărţi:

Spre o cultură liturgică(eseuri), Ed. Anastasia, 1999

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă - viaţa, minunile, legendele şi obiceiurile, Co-editare a Muzeului Ţăranului Român cu editura România Creştină, 1999.

Cine se teme de Biserică? (eseuri şi articole), Ed. Christiana, 2002.

Riscul de a fi ortodox (interviuri), Ed. Sophia, Bucureşti, 2002.

Sufletul între rai şi iad - o viziune tradiţională românească asupra judecăţi particulare (cercetare), Ed. Vremea, Bucureşti, 2003.

Teologul în cetate - Părintele Stăniloae şi aria politicii (eseu + interviu), Ed. Christiana, Bucureşti, 2003.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir - viaţa, minunile, legendele şi obiceiurile, co-editare a Muzeului Ţăranului Român cu light&gabrielmedia, Bucureşti, 2004.

Elemente de teologie ţărănească (cercetare), Ed. Vremea, Bucureşti, 2005.

Bucuria convorbirii (interviuri), Ed. Teognost, Cluj-Napoca, 2006.

Chipul ca o catapeteasmă (studii şi eseuri), Ed. Sophia, Bucureşti, 2009.

Et in Athos ego / Muntele sfinţit (însemnări în urma unei călătorii), Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2010.

Hristos, Adăpostul, Veşmântul, Hrana, Doctorul şi Leacul omului şi al omenirii pe calea mântuirii (teza de doctorat), Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011.

Sarea Pământului – încrucişări, întâlniri, însoţiri – (portrete, prezentări, evocări), Ed. Doxologia, Iaşi, 2011.

Mic tratat de iubire urmat de alte iubitoare studii şi eseuri, Ed. Doxologia, Iaşi, 2012.

Credinţa, nădejdea şi iubirea în viaţa şi opera lui Andrei Tarkovski (monografie), Ed. Lumea credinţei, Bucureşti, 2013.

Carte pentru îndrăgostiţii care vor să se împrietenească (eseuri), Ed. Sophia, Bucureşti, 2014.

Părintele nostru Dumitru Stăniloae sau Viața ca teologie (eseuri), Ed. Meteor Press, București, 2015.

Părinți și icoane din Sfântul Munte, Ed. Meteor Press, București, 2015.

Stârniri. Pentru o cultură a Învierii (interviuri), Ed. Sophia, București, 2018.

Alte contribuții: texte apărute în volume colective, prefețe, editarea unui supliment de spiritualitate creștină „alfa și Omega” (1992-1997), realizator de emisiuni radio (1996-1999) și de televiziune (la Pax TV – februarie-iunie  2005), numeroase apariții în presă cu articole și interviuri.

Articole